Dante Land (2017)

Dante Land is een themapark gebouwd door meer dan 20 kunstenaars, bestaande uit 22 installaties. De attracties zijn gebaseerd op ‘De Goddelijke Komedie’ van de Italiaanse dichter Dante Alighieri (1265-1321). In Dante Land maak je zelf een reis door hel, vagevuur en hemel.

De route loopt dwars door Paleis van Mieris, een kaal gesloopt monumentaal pand in Amsterdam-Zuid (Frans van Mierisstraat 92). Maak een ritje in de Styx, vecht tegen demonen of vergaap je aan mythische hellemonsters.

Dante Land trok in drie dagen meer dan 500 betalende bezoekers. Vice schreef een enthousiaste recensie. Hieronder kun je de reis nog eenmaal herbeleven.

Dante Land is a theme park built by more than 20 artists, consisting of 22 installations. The attractions are based on ‘The Divine Comedy’ by the Italian poet Dante Alighieri (1265-1321). In Dante Land, you will make a journey through hell, purgatory and heaven.

The route runs through Paleis van Mieris, a partly stripped monumental building Amsterdam Zuid, near Museumplein. Take a ride on the Styx, fight demons and stare at mythical monsters of hell.

Dante Land attracted more than 500 paying visitors in three days. Vice wrote an enthousiastic review. Below you can relive the journey one more time.

Dante Land, theme park in Paleis van Mieris, Amsterdam (16-18 March 2017)

curators: Marc van Dijk en Maurice van Turnhout
production: Brigitte van Hagen
artists: Lotta de Beus, Merijn Bolink, Esther Brakenhoff, Marta Colpani, Frans van Dijk, Victor Engbers, Romke Faber, Pieter Kusters, Carolien van Mol, Olivier Oosterbaan, Liza Prins, Maarten Schuurman, Lidewij Sloot, Ovidiu Spaniol, Sander ter Steege, Vincka Struben, Gleb Tibo, Sander Veenhof, Eleonora Volpi, Pinar Yoldas
costumes: Lucile Haefflinger
music: Jord Homan
ambassador – Nas Lazaar
lectures: Leon Heuts, Maarten Neuteboom, José van der Helm
graphic design: Maarten Schuurman

supported by: Mondriaan Fund, Amsterdams Fonds voor de Kunst, 95 donateurs via Voordekunst.nl

Special thanks to all volunteers, donors and visitors

Themapark

Wandel hieronder nog éénmaal virtueel door Dante Land:Main Street

‘Midden in het leven was ik van het rechte pad geraakt. Toen ik mij hervond, stond ik in een donker woud, zo wild en ondoordringbaar, daar zijn geen woorden voor.’ (canto 1.1)

DanteLand_ - 611

Foto: Elias Poolman

Het donkere woud

‘En zoals iemand die ontsnapt is aan de diepe zee, de kust bereikt en achterom kijkt over het gevaarlijke water, zo keek ik, nog op de vlucht, terug op die bosruigte waaruit geen mens ooit levend ontkomen is.’ (canto 1.1)

Marc van Dijk en Maurice van Turnhout

DanteLand_ - 14

Foto: Elias Poolman

De verlaten helling

‘Het roofdier ging niet alleen niet onder mijn ogen vandaan, maar hinderde mij zelfs zozeer bij het voortgaan dat ik meermalen op het punt stond terug te keren.’ (canto 1.1)

Ovidiu Spaniol en Sander ter Steege

Foto: Elias Poolman

Hellepoort

‘Gij die hier naar binnen gaat, laat varen alle hoop’ (canto 1.3)

installatie: Vincka Struben

compositie en zang: Jord Homan

Foto: Elias Poolman

Rivier Acheron

‘Zo gaan de slechte afstammelingen van Adam over de bruine golven, en voordat ze aan de overzijde zijn uitgestapt, verzamelt zich aan deze kant al weer een nieuwe schare.’ (canto 1.3)

‘Limbo VII (Down by the Riverside)’

Maarten Schuurman

DanteLand_ - 74

Foto: Elias Poolman

Geryon

‘Door die dikke duisternis heen zag ik een gedaante omhoog komen die zelfs het meest onverschrokken hart van huiver zou hebben vervuld.’ (canto 1.16)

Romke Faber en Sander Veenhof

DanteLand_ - 507

Foto: Elias Poolman

De aardbeving

‘Ik kreeg een schok zoals iemand die met geweld wordt wakker geschud. Ik sprong op en liet mijn ogen spiedend rondgaan om te kijken op wat voor een plaats ik me daar bevond.’ (canto 1.4)

Carolien van Mol

DanteLand_ - 134

Foto: Elias Poolman

Limbo, kring van de voorchristelijke wijzen

‘Op die plaats waren, voor zover men dat althans kon opvangen, geen andere klachten te horen dan zachte zuchten, die de eeuwige lucht deden trillen.’ (canto 1.4)

‘Automated Painting Contraptions’

Ovidiu Spaniol en Sander ter Steege

DanteLand_ - 182

Foto: Elias Poolman

Donna Francesca, kring van de wellustigen

‘De helse orkaan, die nooit tot rust komt, sleurt de geesten daar met zich mee en beult hen af in tomeloze wervelingen.’ (canto 1.5)

tekst: Marc van Dijk en Maurice van Turnhout

website: Sander Veenhof

DanteLand_ - 344

Foto: Elias Poolman

Rivier Styx

‘Tijdens het zoete door zonlicht beschenen leven waren wij ellendelingen, omdat we een smeulend vuur in ons binnenste ronddroegen; nu vreten wij onszelf hier op in deze zwarte drek.’ (canto 1.7)

Gleb Tibo

DanteLand_ - 382

Foto: Elias Poolman

De vierde krocht, kring van de hebzuchtigen en verkwisters

‘Ze botsten op elkaar en vervolgens draaiden ze allen op hetzelfde punt weer om, waarna ze hun lasten weer terugrolden en schreeuwden: “Waarom houdt gij vast?” en “Waarom smijt gij weg?”’ (canto 1.7)

‘Deep Brain Stimulation’ (video)

Dante: Maurice van Turnhout; Lucifer: Askr Caminada; Vergilius: Marc van Dijk; Bieders: Frans Agasi, Chris Boots, Dieter Camps, Luna Naumer Mateos, Gleb Tibo.

regie: Maurice van Turnhout; scenario: Marc van Dijk en Maurice van Turnhout; director of photography: Wouter Sessink; montage: Marc van Dijk en Wouter Sessink; miniatuurontwerp, kostuum Lucifer en hamer: Esther Brakenhoff; kostuums Dante en Vergilius: Lucile Haefflinger; bouwers: Merijn Bolink, Marc van Dijk, Romke Faber, Carolien van Mol; productie-assistentie: Sofie Rouw, Lidewij Sloot.

DanteLand_ - 879

Foto: Elias Poolman

Het moeras, kring van de toornigen

‘De man die gij daar ziet, was tijdens zijn leven trots en schaamteloos, en er is niets goeds dat zijn nagedachtenis siert. En het is om die reden dat zijn schim hier raast en tiert.’ (canto 1.8)

‘Kop van Jut’

installatie: Frans van Dijk

kop: Lucile Haefflinger

DanteLand_ - 394

Foto: Elias Poolman

Zelfmoordbos, kring van de geweldplegers

‘Het lommer was niet groen hier, maar vergrauwd / De takken stroef, gekronkeld, vol met knoesten; / Giftige doorns, geen vruchten, droeg dat hout.’ (canto 1.13)

‘In the forest a row of twenty-one trees, / Creatures became slain darlings, / In the rhythm of the holy threes.’

Lidewij Sloot

DanteLand_ - 449

Foto: Elias Poolman

De woestijn, kring van de geweldplegers

‘Over heel de zandwoestijn daalde traag en onafgebroken een regen van brede vlokken vuur omlaag, zoals sneeuw in de bergen als er geen wind staat.’ (canto 1.14)

‘Circle 7’

Maarten Schuurman i.s.m. Cees Aloserij

DanteLand_ - 460

Foto: Elias Poolman

Malebolge, kring van de bedriegers

‘Deze goudkleurige pijen zijn zozeer met lood bezwaard dat wij onder de last ervan net zo kreunen als een weegschaal die een uitzonderlijk gewicht moet dragen.’ (canto 1.23)

‘… And you keep on doing it’

Eleonora Volpi

Foto: Elias Poolman

Cocytus, kring van de verraders

‘Die in de voorste muil stak, had van het bijten geen pijnen door de wreder pijn van het klauwen dat keer op keer de ruggegraat ontblootte.’ (canto 1.34)

‘Pfoei Teufel’

Pieter Kusters

Foto: Elias Poolman

Poort naar de Louteringsberg

‘Intussen trokken er een eind boven ons dwars over de helling mensen voorbij die vers voor vers de psalm Miserere zongen.’ (canto 2.5)

installatie: Vincka Struben

compositie en zang: Jord Homan

DanteLand_ - 854

Foto: Elias Poolman

Het strand

‘Ik hijs de zeilen om koers te zetten over beter water. En ik zal zingen van het tweede rijk, waar de menselijke ziel zich loutert en waardig wordt bevonden om ten hemel op te stijgen.’ (canto 2.1)

Carolien van Mol en Victor Engbers

tapijt schilderij: Ovidiu Spaniol en Sander ter Steege

DanteLand_ - 548

Foto: Elias Poolman

Cato van Utica

‘Ik bood hem daarom mijn betraande wangen aan, waarop hij vervolgens, door ze te wassen, de natuurlijke kleur, die er door de helledamp aan was ontnomen, weer terugbracht.’ (canto 2.1)

performance: Victor Engbers

schilderij: Steffen Vogelezang

DanteLand_ - 552

Foto: Elias Poolman

De zwarte wolk, terras van de toornigen

‘Gij zijt in vrijheid onderworpen aan een hogere Macht en een betere Natuur, en die schept in u de geest, waar de hemel geen invloed op uitoefent. ’ (canto 2.16)

‘Kitty AI’

Pinar Yoldas

DanteLand_ - 585

Foto: Elias Poolman

De vlammenzee, terras van de wellustigen

‘Het pure bloed, aldaar gezuiverd, zal zich begeven naar een onnoembaar deel, om daarvandaan met ander bloed versmelting na te streven.’ (canto 2.25)

PORNOSEXLIEFDE

Lotta de Beus

craftsman installatie: Bartlomiej Puschhaus-Kondratowicz

DanteLand_ - 626

Foto: Elias Poolman

Paradijspoort

‘Zo voegden zich mijn ogen naar de hare, zodat ik, iets waartoe wij mensen niet bij machte zijn, ook naar de zon ging staren.’ (canto 3.1)

installatie: Vincka Struben

compositie: Jord Homan

zang: Jord Homan en Brigitte van Hagen

DanteLand_ - 738

Foto: Elias Poolman

Paradijs

‘O eeuwig Licht, dat rust in eigen diepte / U zelve kent, en zò gekend en kennend / U zelf bemint en toelacht in Uw liefde.’ (canto 3.33)

‘http://lo.hotglue.me’

Liza Prins

DanteLand_ - 734

Foto: Elias Poolman

Empyreum

‘De Koning schept allen naar Zijn beeld, en bij die daad schenkt Hij genade in diverse mate. Waarom? Wij kennen slechts het resultaat.’ (canto 3.32)

‘The God Portal’

installatie: Merijn Bolink

kop: Marc van Dijk

projectie: Biogenesis by Sourceforge

DanteLand_ - 696

Foto: Elias Poolman

Foto

‘Toen ik de cirkel, die als een weerkaatsing van licht in u bleek te zijn ontstaan, een tijd aandachtig had bestudeerd en bekeken, leek hij mij binnen zichzelf en in zijn eigen kleur het beeld van ons mensen te dragen. En daardoor kwam het dat mijn blik er helemaal door werd opgenomen.’ (canto 3.33)

Marta Colpani en Olivier Oosterbaan

DanteLand_ - 745

Foto: Elias Poolman