schrijfcoach

Geregeld vragen mensen mij om advies over een boek of artikel waar ze aan werken. Als schrijfcoach kan ik met je meedenken, teksten becommentariëren of gerichte opdrachten geven waarmee je de volgende stap kunt maken. Ook geef ik indien gewenst advies over het benaderen van media en/of uitgevers. De precieze vorm en het passende tarief bepalen we in overleg.