Lezingen over Huub Oosterhuis

Na publicatie van Huub Oosterhuis. De biografie (Ambo Anthos, 2023) startte een boektournee. Deze tournee gaat door in 2024 en 2025. Bekijk hier het overzicht en neem contact op als u interesse hebt om een lezing te organiseren.

29 oktober 2023
Oosterhuis-memorial met koor en orkest, korte lezing
Martinikerk, Groningen

3 november 2023
Oosterhuis-memorial met lezing en liederen
Walburg, Tiel

4 november 2023
Oosterhuis-memorial met koor en orkest, korte lezing
Westerkerk, Amsterdam

5 november 2023
Oosterhuis-memorial met koor en lezing
Corneliuskerk, Beuningen

27 februari 2024
Oosterhuis-memorial met lezing en liederen
Protestantse kerk, Kerkdriel

6 april 2024
Oosterhuis-lieddag met koor en orkest, lezing
Stadsklooster Mariken, Nijmegen

8 september 2024
Bezinningsochtend met Oosterhuis-lezing en liederen
Woudkapel, Bilthoven

4 maart 2025
Oosterhuis-avond met lezing en liederen
PKN Gemeente in ’s Gravenzande

13 mei 2025
Oosterhuis-avond met lezing en liederen
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Flevoland (VGF)
Odd Fellow Huis, De Ketting 6, Dronten