Deep brain stimulation (2017)

This short movie by Maurice van Turnhout was part of Dante Land, theme park based on Dante’s ‘Divine Comedy’ in Paleis van Mieris, Amsterdam (2017). It’s a silent cinematic fantasy inspired on The Fourth Ledge, circle of the misers and spendthrifts.

‘They smote together, and each one forthwith roll’d their weights back voluble, turning again, exclaiming these, “Why holdest thou so fast?” Those answering, “And why castest thou away?”’(canto 1.7)

Deze korte film van Maurice van Turnhout was onderdeel van Dante Land, themapark gebaseerd op Dante’s ‘Goddelijke komedie’ in Paleis van Mieris, Amsterdam (2017). Het is een geluidloze filmische fantasie geïnspireerd op ‘De vierde krocht’, kring van de hebzuchtigen en verkwisters.

‘Ze botsten op elkaar en vervolgens draaiden ze allen op hetzelfde punt weer om, waarna ze hun lasten weer terugrolden en schreeuwden: “Waarom houdt gij vast?” en “Waarom smijt gij weg?”’ (canto 1.7)

‘Deep Brain Stimulation’ (4:00 min)

Dante: Maurice van Turnhout
Lucifer: Askr Caminada
Vergilius: Marc van Dijk
Bieders: Frans Agasi, Chris Boots, Dieter Camps, Luna
Naumer Mateos, Gleb Tibo

director: Maurice van Turnhout
scenario: Marc van Dijk en Maurice van Turnhout
director of photography: Wouter Sessink
editing: Marc van Dijk and Wouter Sessink
miniature, costume Lucifer, hamer:
Esther Brakenhoff
costumes Dante and Vergilius: Lucile Haefflinger
builders: Merijn Bolink, Marc van Dijk, Romke
Faber, Carolien van Mol
production assistance: Sofie Rouw, Lidewij Sloot

Dante Land
themapark in Paleis van Mieris
Frans van Mierisstraat 92, Amsterdam
16, 17, 18 maart 2017
curators:
Marc van Dijk en Maurice van Turnhout
productie: Brigitte van Hagen
lezingen: Leon Heuts, Maarten Neuteboom,
José van der Helm
poster en flyer:
ontwerp Maarten Schuurman
zeefdruk door Maarten Schuurman met
assistentie van Michiel Schuurman, gedrukt
bij AGALAB
financiële ondersteuning:
Mondriaan Fonds
Amsterdams Fonds voor de Kunst
95 donateurs via Voordekunst.nl
info@paleisvanmieris.nl
www.paleisvanmieris.nl
www.facebook.com/paleisvanmieris
instagram: #Danteland #paleisvanmieris
Dank aan alle donateurs en vrijwilligers