Toen Nederland dit voorjaar een nieuwe koning kreeg, heb ik het Nederlandse volkslied herschreven. Dit nieuwe Wilhelmus wordt in deze video gezongen door Bosschenaren en Amsterdammers. De video maakte ik in het kader van een mini-residency in Fontrodona Art Space te Amsterdam.

title | Nieuw Wilhelmus

year | 2013

duration | 1:36 min

Video, HDcam

exhibited | Fontrodona Art Space Amsterdam (april 2013)

Gefilmd in samenwerking met Maurice van Turnhout

Willem de Verschrikkelijke

Dit nieuwe Wilhelmus biedt een ontnuchterende, ongecensureerde kijk op de geboortemythe van Nederland. De tekst is gebaseerd op het proefschrift van historicus Leo Adriaenssen (1945-2012). Adriaenssen stelde dat Willem van Oranje uit strategische overwegingen een vorm van genocide pleegde op een deel van de Nederlandse bevolking. Volgens hem kon Willem van Oranje, alias Willem de Zwijger, op grond van zijn daden beter ‘Willem de Verschrikkelijke’ worden genoemd.

Leo Adriaenssen (1945-2012) onderzocht de rol van geweld bij de vorming van de Nederlandse staat tijdens de 80-jarige oorlog. Adriaenssen liet onder meer zien dat de plattelandsbevolking in de Meierij van ‘s-Hertogenbosch in de onderzochte periode met twee derde daalde.

Volgens Adriaenssen kwam dit door een uithongeringspolitiek, waarbij Staatse troepen stelselmatig oogsten verwoestten, landerijen onder water zetten en dorpen verbrandden. Willem de Zwijger was één van de drijvende krachten achter dit beleid en zijn zoons Maurits en Frederik Hendrik van Oranje waren als bevelhebbers medeverantwoordelijk.

verschroeide aarde

‘Met zijn gewelddadige uithongeringspolitiek was Willem van Oranje een volwaardige voorganger van Stalin: hij terroriseerde de bevolking om zijn politieke doelen te bereiken’, schrijft Adriaenssen.

De verschroeide-aardecampagnes en de sterfte onder de bevolking waren volgens Adriaenssen geen collateral damage van het krijgsbedrijf, maar een bewuste en tot in de finesse geplande campagne. De demografische gevolgen kon Oranje voorzien, maar dat weerhield hem er niet van de verwoesting van de regio uit te voeren.

bronnen: leoadriaenssen.nl

Klik hier voor het complete proefschrift op de website van Leo Adriaenssen.

Klik hier voor zijn artikel: ‘Willem van Oranje, Vader des Vaderlands of oorlogsmisdadiger?’